Systemy produkcji ziemniaka w Polsce

blog.ładnie.com.pl https://www.budogram.pl/artykuly/odwialne-zrodla-energii http://www.tophifi.pl/glosniki/soundbary/yamaha-ysp-5100.html

Wciąż zmieniające się i coraz bardziej różnorodne wymagania rynku, a także nieustanny rozwój biologiczny i techniczny spowodowały zastosowanie zróżnicowanych systemów produkcji również w uprawie ziemniaka. Obok powszechnie stosowanych systemów konwencjonalnych coraz częściej pojawiają się systemy certyfikowane. W ramach danego systemu stosowane są rozmaite technologie uprawy, co wynika głównie z przeznaczenia zbiorów.

Wśród konwencjonalnych systemów produkcji ziemniaka wyróżniamy: uprawę niskonakładową (ekstensywną) obejmującą blisko 70% areału upraw ziemniaka (głównie w małych gospodarstwach, produkujących przede wszystkim na własne potrzeby), system zrównoważony (w średnich gospodarstwach, produkujących na sprzedaż) oraz system intensywnego gospodarowania (w gospodarstwach wielkopowierzchniowych). Polscy rolnicy mniej chętnie korzystają z certyfikowanych systemów produkcji, choć to one są przyszłością w tej dziedzinie. Niechęć bierze się głównie ze skomplikowanego procesu certyfikacji.

Wśród systemów tych należy wymienić: Integrowaną Produkcję (system zbliżony do systemu zrównoważonego), produkcję ekologiczną (system trudny i pracochłonny), HACCP (wprowadzany zwłaszcza w firmach zajmujących się przetwarzaniem żywności) oraz EUREPGAP (będący połączeniem Integrowanej Produkcji i HACCP).