Funkcjonowanie systemu produkcji

https://www.tophifi.pl/aktualnosci/12-salonow-top-hi-fi-video-design-teraz-jestesmy-takze-w-szczecinie/

Dla zaistnienia systemu produkcji niezbędne są elementy wejścia i wyjścia oraz proces produkcyjny. Jednakże aby system funkcjonował w sposób sprawny, przemyślany i efektywny, konieczne jest dobrze zaplanowane zarządzanie jego przebiegiem. Do elementów wejścia procesu produkcyjnego (tzw. wektor wejścia) zaliczamy: przedmioty pracy (np. materiały, półprodukty), środki techniczne produkcji (np. miejsce produkcji, wykorzystywane maszyny i urządzenia takie jak tablift), czynniki energetyczne (np. wykorzystanie poszczególnych źródeł energii), czynnik ludzki (np.

personel zakładu produkcyjnego), informacje (np. uzyskane poprzez porównanie wyrobów konkurencji) oraz kapitał (np. środki finansowe jakimi dysponuje dane przedsiębiorstwo). Z kolei elementy wyjścia systemu produkcyjnego (tzw. wektor wyjścia) obejmują: wyroby przemysłowe i usługi produkcyjne, braki produkcyjne i surowce wtórne (czyli wszelkie produkty uboczne), szkodliwe odpady oraz informacje o wyrobie. Proces transformacji czyli przekształcenia wektora wejścia w wektor wyjścia nazywa się procesem produkcyjnym. Zarządzanie tym procesem polega na zaplanowaniu działań, ich zorganizowaniu, sterowaniu jego przebiegiem i motywowaniu pracowników oraz kontroli każdego etapu procesu produkcji.